Chcąc znaleźć prawdę, myśl musi być zupełnie swobodna, nie trzymać się żadnych symboli, nie reagować zawsze w ten sam sposób na pewne słowa, ani też nie rzutować projekcji znanych idei, czy przeżytych doświadczeń; musi być bardzo jasna, przejrzysta i niezmiennie prosta, wolna od jakichkolwiek złud, a nawet od samej skłonności do ich tworzenia
J. Krishnamurti

Jaka jest relacja między percepcją a przestrzenią?
Czy przestrzeń pamięta?
Jak miejsce wpływa na podejmowane przez nas wybory?
Czy wypieramy historię miejsc?
Czy jesteśmy w stanie spotkać się z przestrzenią?

PRZEBRZMIENIA to performatywna podróż przez przestrzeń byłej Przędzalni Widzewskiej Manufaktury. To zbiór opowiadań przestrzeni porzuconej, nasyconej setkami drobnych ludzkich historii. PRZEBRZMIENIA to opowieści, które nie zostały odtworzone z dziejów Widzewskiej Manufaktury, to swobodny, wyzbyty osądów i założeń dialog z przestrzenią.

Koncepcja: Katarzyna Gorczyca

Performerzy: Katarzyna Gorczyca, Nina Minor, Anna Kamińska, Katarzyna Pawłowska, Dagmara Woźniak, Patryk Durski, Jakub Kruczek, Krystian Łysoń, Jakub Urbański.

Projekt realizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną.

 

 

fot.Aleksandra Wysokińska